Comercio e traballo

embaixada. gal transmítevos unha información recibida relativa ás Axudas ao Retornado Emprendedor da Secretaría Xeral da Emigración de Galicia para o seu coñecemento e difusión. ​

Podes descargar o folleto de axudas para o ano 2018:

Onda – Observatorio da Nova Diáspora

ONDA, anagrama do observatorio da nova diáspora, é unha iniciativa xurdida das conversacións con varias persoas da diáspora en Galicia. “Hoxe en día, as perspectivas sobre a emigración son moi variadas. Perdura unha visión sentimental e dramática que invisibiliza e silencia aos seus protagonistas. A emigración é algo inherente na sociedade galega, as súas raíces afúndense no […]